Valná hromada šachového oddílu TJ Slavia Kroměříž konaná dne 26. 7. 2002

 

Usnesení

 

Valná hromada ŠO TJ Slavia:

 

1)       pro zajištění jednání:

-          zvolila mandátovou a volební komisi ve složení: P. Petřík, M. Kašík, P. Bačák st.,

-          zvolila návrhovou komisi ve složení: O. Blümel, Z. Blümelová, Mgr. J. Mazoch,

-          jmenovala zapisovatele jednání: JUDr. Z. Rada,

-          jmenovala ověřovatele zápisu: Ing. K. Štencel.

 

2)       projednala a schválila:

-          zprávu o činnosti oddílu v roce 2001,

-          zprávu o hospodaření šachového oddílu za rok 2001,

-          rozpočet šachového oddílu v celkové výši příjmů 40.000,- Kč a výdajů 40.000,- Kč.

 

3)       zvolila:

-          výbor šachového oddílu ve složení:

                                                Ing. K. Štencel – předseda

                                                Ing. J. Kašík – hospodář

                                                M.Kašík – STK

                                                P. Bačák st. – práce s mládeží

                                                P. Petřík – materiálně technické zabezpečení

 

 

 

Zapsal: Mgr. J. Mazoch