Šachový oddíl TJ SLAVIA Kroměříž – pořádá

 

sérii otevřených turnajů

 

 

 

GRAND PRIX  KROMĚŘÍŽE   2004/2005

  

 

Pořadatel: Kašík Miroslav - s pověřením ŠO

           tel. 573343245, mobil 602782343, 605235942

 

Místo:     Klubovna ŠO v tělocvičně SLAVIE Kroměříž na Kotojedské ul.

 

Termín:    10. uzavřených turnajů, vždy první pátek v měsíci v 17:30 hod.

  

           1. kolo - 03.09.2004           2. kolo - 01.10.2004

           3. kolo - 05.11.2004           4. kolo - 03.12.2004

           5. kolo - 07.01.2005           6. kolo - 04.02.2005

           7. kolo - 04.03.2005           8. kolo - 01.04.2005

           9. kolo - 06.05.2005          10. kolo - 03.06.2005     

  

Tempo hry:  Bleskové partie

 

Prezentace: V uvedených termínech  17:15 – 17:30  hod.

 

Startovné:  50,- Kč  - pro každé kolo a hráče

 

Systém:     Deset uzavřených kol – každý s každým. Všechny získané body v jednotlivých kolech se každému jednotlivci budou sčítat. Každé jednotlivé kolo bude samostatně vyhlášeno a 3/5 vybraného startovného rozděleno mezi prvních pět (podle klíče: 1. 40%, 2. 27%, 3. 18%, 4. 10%, 5. 5%). Při rovnosti bodů rozhoduje vzájemná partie, pak S.B., poté los. Pro celkové pořadí bude rozhodující součet všech získaných bodů z jednotlivých kol. Při rovnosti bodů bude rozhodovat počet startů v jednotlivých turnajích s tím, že vyšší počet rozhoduje, pak součet umístění, tady rozhoduje nižší součet.

 

Ceny:       Finanční –  odměněno bude prvních deset v celkovém pořadí. Výše celkových odměn bude 5000,- Kč + 2/5 vybraného startovného nastřádaného ze startovného z jednotlivých kol.

 

Důležité:   Každý lichý hráč z jiného než pořádajícího ŠO přinese s sebou šachovou soupravu a jdoucí šachové hodiny.              

 

 

Na Vaši účast v turnajích GRAND PRIX Kroměříže se těší pořadatelé.