Šachový oddíl TJ Slavia Kroměříž – pořádá

 

sérii otevřených turnajů

 

 

 

 

GRAND PRIX  KROMĚŘÍŽE   2003/2004

 

 

 

Pořadatel: Kašík Miroslav - s pověřením ŠO

           tel. 573343245, mobil 602782343

 

Místo:     Klubovna ŠO v tělocvičně Slavie Kroměříž na Kotojedské ul.

 

Termín:    10. uzavřených turnajů, vždy první pátek v měsíci v 17:30 hod.

  

           1. kolo - 05.09.2003           2. kolo - 03.10.2003

           3. kolo - 07.11.2003           4. kolo - 05.12.2003

           5. kolo - 02.01.2004           6. kolo - 06.02.2004

           7. kolo - 05.03.2004           8. kolo - 02.04.2004

           9. kolo - 07.05.2004          10. kolo - 04.06.2004     

 

 

Tempo hry:  Bleskové partie

 

Prezentace: V uvedených termínech  17:00 – 17:30  hod.

 

Startovné:  40,- Kč  - pro každé kolo a hráče

 

Systém:     Deset uzavřených kol – každý s každým. Všechny získané body v jednotlivých kolech se každému jednotlivci budou sčítat. Každé jednotlivé kolo bude samostatně vyhlášeno a 3/4 vybraného startovného rozděleno mezi prvních pět (podle klíče: 1. 40%, 2. 27%, 3. 18%, 4. 10%, 5. 5%). Při rovnosti bodů rozhoduje vzájemná partie, pak S.B., poté los. Pro celkové pořadí bude rozhodující součet všech získaných bodů z jednotlivých kol. Při rovnosti bodů bude rozhodovat počet startů v jednotlivých turnajích s tím, že vyšší počet rozhoduje, pak součet umístění, tady rozhoduje nižší součet.

 

Ceny:       Finanční –  odměněno bude prvních deset v celkovém pořadí. Výše celkových odměn bude stanovena podle toho jak vysoký se podaří získat obnos do cenového fondu (předpoklad 5–10 tis. Kč)   

 

Důležité:   Každý lichý hráč z jiného než pořádajícího ŠO přinese s sebou šachovou soupravu a jdoucí šachové hodiny.                   

 

 

Na Vaši účast v turnajích GRAND PRIX Kroměříže se těší pořadatelé.